Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Một năm thành công của Thừa Thiên - Huế

( Thứ ba 08/02/2011 | Lượt xem: 5807 )

Du Lịch Huế - (VEN) - Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự điều hành năng động, có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế đã gặt hái được những thành công khá toàn diện trên tất cả các ngành, các lĩnh vực. Phóng viên báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhân dịp đầu Xuân mới.


Xin ông cho biết những kết quả chủ yếu trong năm 2010 của tỉnh?
Năm 2010, dự ước 16/16 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản của tỉnh đạt và vượt kế hoạch.Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5% (cao hơn 1,3% so mức tăng trưởng của năm 2009); Các ngành, lĩnh vực then chốt đều tăng trưởng khá, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; trong đó, các ngành dịch vụ tăng khoảng 12%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 19,4% so năm 2009, vượt 8,2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 248,1 triệu USD, tăng 70,6%, đạt giá trị xuất khẩu và tốc độ tăng cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 27%; đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, huy động vốn đầu tư đạt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Đã hoàn thành việc thành lập thị xã Hương Thủy, chuyển 03 xã của thành phố Huế thành phường; thành lập thị trấn huyện lỵ Phú Đa; công nhận thị trấn Tứ Hạ mở rộng là đô thị loại IV; hoàn thành đề án xây dựng TTH thành thành phố trực thuộc trung ương.
Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có kết quả tốt; Festival 2010 thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện đã nâng cao vị thế trung tâm văn hóa – du lịch của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%.Khu vực nông thôn đã có chuyển biến tích cực, 112/112 xã đều đạt 4/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.Công tác cải cách hành chính đã làm tốt việc đơn giản hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Có thể khẳng định rằng, những thành tựu đạt được trong năm 2010 là rất quan trọng và có ý nghĩa, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2005 – 2010; đưa Thừa Thiên – Huế trở thành tỉnh phát triển của Vùng KTTĐ miền Trung, tạo tiền đề để xây dựng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc TW theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị.

Bốc xếp hàng siêu trọng tại cảng Chân Mây. ảnh MT
Đã hơn 1 năm triển khai Kết luận 48 của Bộ Chính trị, vậy tỉnh đã thực hiện Kết luận này như thế nào, những đề án nào cần được đẩy mạnh hơn nữa trong những năm tới?
Ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị có kết luận số 48-KL/TW về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Ngày 17/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020; theo đó, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TT-Huế tiếp tục được xác định rõ: "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc TW trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020 Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á”.
Qua hơn 01 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, đã đạt được những kết quả cụ thể sau: Về công tác quy hoạch, kế hoạch, đã triển khai các đề án: Đề án phát triển kinh tế tổng hợp vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện...
Về các quy hoạch ngành: Đang rà soát và điều chỉnh các quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh như Quy hoạch phát triển điện, Quy hoạch phát triển KHCN, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, quy hoạch thiết chế văn hóa; đang lập đề án quy hoạch và đề án xin thành lập Khu Công nghệ cao Hồ Truồi trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ KHCN chấp thuận.
Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và các thiết chế đô thị, ưu tiên chỉnh trang đô thị Huế, hoàn thành chỉnh trang một số công viên, đường trục chính ở thành phố Huế. Đẩy nhanh tiến độ cầu qua sông Hương, các dự án chỉnh trang sông Ngự Hà và một số tuyến đường trục chính như Đống Đa, Hà Nội; xây mới các cầu Phú Cam, Bao Vinh, thực hiện hoàn thành dự án tái định cư dân Vạn đò trên Sông Hương.
Bên cạnh đó, nhiều dự án phát triển các khu đô thị đang được đầu tư đảm bảo tiến độ như Khu đô thị An Cựu, Khu đô thị Mỹ Thượng; đẩy nhanh các dự án phát triển đô thị ở Khu quy hoạch đô thị mới An Vân Dương. Tỉnh đã triển khai 03 dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp với quy mô gần 1.000 căn hộ, cho phép triển khai 02 dự án xây dựng nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp Phong Điền, Phú Bài, tập trung huy động nguồn lực xây dựng 1.500 nhà ở cho các đối tượng tái định cư dân thủy diện, xóa nhà tạm cho hộ nghèo; tái định cư và ổn định sinh kế cho 900 hộ dân vạn đò trên sông Hương và đang triển khai công tác di dời tái định cư các hộ dân sống trong vùng di tích.
Tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Huế bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản với tổng vốn 281 triệu USD; đẩy nhanh tiến độ dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô bằng nguồn vốn ADB (15 triệu USD). Riêng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô: đã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết cảng Chân Mây, tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Chân Mây, khu vực ven đường Tây đầm Lập An... Đảm bảo tiến độ 19 dự án đầu tư hạ tầng trong Khu kinh tế, khối lượng thực hiện đạt 96,36 tỷ đồng, bằng 84,4% so với kế hoạch, vốn giải ngân đạt 49,07 tỷ đồng. Trong đó, các dự án có khối lượng hoàn thành lớn như: Đường nối Quốc lộ 1A – cảng Chân Mây, đường vào khu du lịch Bãi Chuối, khu tái định cư Lập An… Hầu hết các dự án lớn như: Khu du lịch Laguna Huế; Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, Mở rộng kho dầu và xây dựng cảng dầu 30.000 DWT,... đã triển khai đúng kế hoạch. Khối lượng thực hiện ước đạt 700 tỷ đồng.
Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục triển khai tích cực, tổng số dự án được cấp chứng nhận đầu tư l�35 dự án với tổng vốn đăng ký 32.834 tỷ đồng. Để thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và sớm đưa Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc TW, tỉnh đã xây dựng các đề án, chương trình, dự án trọng điểm, cụ thể như sau: Chương trình nâng cấp và phát triển đô thị, trọng tâm là đô thị Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Thuận An; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình phát triển KTXH Vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai; Chương trình xây dựng và phát triển Khu kinh tế, đô thị Chân Mây – Lăng Cô; Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; Chương trình giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình phát triển công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm; Chương trình bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu; Đại học Huế; quy hoạch đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao…
Việc xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc TW chính là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong những năm tới. Xin ông cho biết những nét đổi thay nổi bật của thành phố  so với hiện tại?
Với bề dày lịch sử hơn 700 năm, Thừa Thiên - Huế được thế giới biết đến thông qua hệ thống di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, đây là vùng cảnh quan sinh thái phong phú và đa dạng và là trung tâm Festival lớn của Việt Nam. Ngày nay, Thừa Thiên Huế đã và đang là động lực kinh tế giữ vị thế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ để Việt Nam mở rộng hợp tác phát triển cùng bạn bè quốc tế.
Ở vị trí trung độ của các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt xuyên Việt, có sân bay quốc tế Phú Bài, cảng nước sâu Chân Mây, cảng Thuận An, về phía Tây của tỉnh có các cửa khẩu S3, S10 thông thương với nước CHDCND Lào là những điều kiện rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế trong cả nước và trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây nối từ Myanmar sang miền Trung Việt Nam ra biển Đông. Đô thị TT-Huế hàm chứa một sự đa dạng về địa hình - sông, núi, gò đồi, đầm phá, biển và cảnh quan thiên nhiên phong phú. Đặc biệt, cảnh quan dòng sông Hương đóng vai trò quan trọng, cùng với hệ thống đền đài, thành quách, chùa chiền, cung điện đã tạo nên nét đặc trưng riêng và là yếu tố nổi bật của đô thị Huế, khó có thể so sánh được.
Thừa Thiên Huế sẽ phát triển theo hướng hài hoà, dân cư sẽ phân tán, lấy dịch vụ, du lịch và các thế mạnh của một trung tâm văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ để phát triển. Có thể nói, xu hướng phát triển của Thừa Thiên Huế cũng là xu hướng của các đô thị văn minh trên thế giới, “đô thị sinh thái, di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường”và nâng cao những giá trị tinh thần, với quan điểm: “Xây dựng Thừa Thiên Huế theo “mô hình chùm đô thị, đa trung tâm”, bao gồm “Đô thị thành phố trung tâm và các đô thị vệ tinh”. Trong đó thành phố Huế hiện nay là đô thị- hạt nhân thúc đẩy đưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc TW.Hơn nữa, chủ trương xây dựng tỉnh TT- Huế trở thành thành phố trực thuộc TW đã có tiền đề trong lịch sử bằng việc khẳng định trung tâm của ba miền Bắc - Trung - Nam là Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Trên cơ sở những lợi thế phát triển đó, Thừa Thiên Huế cần những bước khích lệ và “cú hích” mạnh mẽ hơn để phấn đấu trở thành trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Phương Hồng thực hiện

Nguồn:

ve may bay hue ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Đại lý Jetstar tại Huế

Trụ sở chính : 22 Nguyễn Huệ (+84 234).6 288 288 - E - Mail: info@hueair.com Hotline dịch vụ : 0935.620.602 (Mr. Lộc)

 Trụ sở chính : 22 Nguyễn Huệ
 (+84 234).6 288 288 -  E - Mail: info@hueair.com
Hotline dịch vụ : 0935.620.602 (Mr. Lộc)

Đại lý vé máy bay Vietnamairlines Huế

Đặt vé máy bay Vietnamairlines giá rẻ

Đặt vé máy bay Vietnamairlines giá rẻ

Đại lý Vietjetair tại Huế

22 Nguyễn Huệ - TP Huế - Hotline : 0914242096 Mr Hòa

22 Nguyễn Huệ - TP Huế - Hotline : 0914242096 Mr Hòa

Văn phòng Du lịch Huế: 22 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế -  (+84 234).6 288 288 - E - Mail: info@dulichhue.com.vn - Liên hệ quảng cáo

 Hotline tư vấn: 091.4242.096 (Mr. Hòa) -  Vé máy bay HueAir.com: 0935.620.602 (Mr. Lộc) -  Hỗ Trợ Online: Skype: