Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Tiếng anh Nhà hàng: Booking a table – Đặt bàn

( Thứ hai 11/10/2010 | Lượt xem: 7035 )

Du Lịch Huế - Tiếng anh Nhà hàng: Booking a table – Đặt bàn

do you have any free tables? nhà hàng còn bàn trống không?

a table for …, please cho tôi đặt một bàn cho … người
two hai
three ba
four bốn

I’d like to make a reservation tôi muốn đặt bàn
I’d like to book a table, please tôi muốn đặt bàn

when for? đặt cho khi nào?
for what time? đặt cho mấy giờ?

this evening at … cho tối nay lúc …
seven o’clock bảy giờ
seven thirty bảy rưỡi
eight o’clock tám giờ
eight thirty tám rưỡi

tomorrow at … cho ngày mai lúc …
noon trưa
twelve thirty mười hai rưỡi
one o’clock một giờ
one thirty một rưỡi

for how many people? đặt cho bao nhiêu người?

I’ve got a reservation tôi đã đặt bàn rồi
do you have a reservation? anh/chị đã đặt bàn chưa?

Nguồn: Sinhviendulich.net

ve may bay hue ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Hoàng Gia Hotel

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương

Hoàng Gia Hotel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Huế, nằm trên đại lộ Hùng Vương