Tư vấn du lịch Huế: Hotline: 0914.242.096 Mr Hòa

Giáo trình Tiếng Anh du lịch – Bài 14: Hướng dẫn viên du lịch – tự giới thiệu; trấn an khách

( Thứ hai 11/10/2010 | Lượt xem: 14065 )

Du Lịch Huế - Cô Mona và ông Jack nói chuyện với một hướng dẫn viên du lịch. Bạn sẽ học cách tự giới thiệu tùy tình huống cần phải khách sáo hay không. Bạn sẽ làm quen với một số chức vụ trong ngành phục vụ và học cách trấn an khách hàng.

Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 13, các bạn đã ôn lại một số cụm từ thông dụng, và học diễn tả giờ giấc bằng nhiều cách. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học cách tự giới thiệu cả trong trường hợp phải khách sáo, lẫn trường hợp không cần khách sáo cho lắm. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ làm quen với một số chức vụ trong ngành phục vụ, và cách trấn an khách hàng.

Bài Học14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch (tiếp theo)

Lesson 14: The Tour Guide

Trong bài này, các bạn sẽ thấy cô Mona và ông Jack bước vào phòng đợi để gặp hướng dẫn viên du lịch.

Leo: Good afternoon.

Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?

Leo: Let me introduce myself. I am Mr. Le. Your tour guide.

Jack: Leo, you’re a tour guide?

Mona: But you’re the hotel receptionist!

Leo: I also work for Five Star Tours.

Mona: I don’t understand.

Leo: Please let me explain. I’m saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time.

Bây giờ, mời các bạn nghe phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Leo: Good afternoon.

(Chào cô.)

Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?

(Chào anh Leo. Sao anh lại mặc đồng phục khác như vậy? Thế còn anh Lê đâu?)

Leo: Let me introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide.

(Thưa cô, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê, hướng dẫn viên du lịch của cô.)

Jack: Leo, you’re a tour guide?

(Anh Leo, anh là hướng dẫn viên du lịch à?)

Mona: But you’re the hotel receptionist!

(Ủa! Anh là tiếp viên cho khách sạn mà!)

Leo: I also work for Five Star Tours.

(Dạ tôi cũng làm việc cho Dịch Vụ Du Lịch Five Star.)

Mona: I don’t understand.

(Tôi chả hiểu gì cả.)

Leo: Please, let me explain. I’m saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time.

(Vâng, để tôi giải thích nhé. Tôi hiện đang dành dụm tiền để học khóa quản lý khách sạn ở Úc. Vì vậy, tôi phải làm việc cho Dịch Vụ Du Lịch Five Star vào những lúc rảnh rỗi.)

Xin các bạn để ý xem anh Leo tự giới thiệu như thế nào nhé.

Leo: Let me introduce myself. I am Mr. Le. Your tour guide.

(Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê, hướng dẫn viên du lịch của cô.)

“Let me introduce myself” (“Tôi xin tự giới thiệu”), là một câu nói hơi có vẻ khách sáo khi các bạn giới thiệu chính mình. Các bạn có thể áp dụng kiểu nói đơn giản hơn khi cần phải giới thiệu mình với người khác, chẳng hạn như: “I’m Leo. Your tour Guide”. Mời các bạn nghe và lặp lại.

Let me introduce myself. I’m Leo. Your tour guide.

I’m Joe. Your driver.

I’m Emma. The Cashier.

I’m Ellia. Your interpreter.

Tới đây, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo.

Leo: Good afternoon.

Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?

Leo: Allow me to introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide.

Jack: Leo, you’re a tour guide?

Mona: But you’re the hotel receptionist!

Leo: I also work for Five Star Tours.

Mona: I don’t understand.

Leo: Please, let me explain. I’m saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time

Quí bạn đang theo dõi Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch Của Đài Úc Châu.

Bài Học 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lesson 14: The Tour Guide

Mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại để xem anh Leo nói về bằng cấp và kinh nghiệm hướng dẫn du lịch của mình như thế nào.

Mona: I’m still not sure about this.

Leo: Let me assure you, Ms. White. I have a tourism qualification, and I’ve been doing this job for seven years

Mona: But…

Leo: I know all the best tours in the city!

Jack: I’m sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… wouldn’t we, Mona?

Mona: I suppose so.

Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber.

Jack: Call me Jack.

Leo: Thank you, Jack. Now, if you’ll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you.

Bây giờ, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Mona: I’m still not sure about this.

(Tôi vẫn chưa rõ sự thể ra sao cả.)

Leo: Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification and I’ve been doing this job for seven years.

(Cứ yên tâm đi, cô White. Tôi có bằng hướng dẫn du lịch, và tôi đã hành nghề 7 năm rồi.)

Mona: But…

(Nhưng mà…)

Leo: I know all the best tours in the city!

(Tôi biết mọi chuyến du ngoạn hấp dẫn nhất trong thành phố này!)

Jack: I’m sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… wouldn’t we, Mona?

(Hẳn là anh biết rồi. Chúng tôi rất muốn anh làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi… có phải thế không Mona?)

Mona: I suppose so.

(Dạ, chắc là vậy.)

Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber.

(Cám ơn cô White, cám ơn ông Webber.)

Jack: Call me Jack.

(Cứ gọi tôi là Jack.)

Leo: Thank you, Jack. Now, if you’ll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you.

(Cám ơn ông Jack. Bây giờ, xin quí khách theo tôi qua phòng khách. Tôi sẽ cho quí khách xem một số tài liệu hướng dẫn.)

Xin các bạn lưu ý, trong cuộc đối thoại vừa rồi, vì muốn tỏ ra thân thiện hơn, ông Jack Webber đã yêu cầu anh Leo gọi ông là Jack, chứ đừng gọi là ông Webber. Vậy thì, trong tiếng Anh, khi xưng hô bằng tên gọi, ta không cần thêm từ ‘Mr.’, ‘Mrs.’, hay ‘Ms.’ vào phía trước. Tuy nhiên, khi dịch ra tiếng Việt, nếu người kia cao tuổi hơn, ta vẫn phải thêm từ ‘ông’, ‘bà’ hoặc ‘anh’, ‘chị’ trước tên gọi cho phù hợp với văn hóa VN. Thế nhưng, trong trường hợp cùng trang lứa, và đã thân nhau hoặc muốn tỏ ra thân thiện, thì người ta cũng chỉ xưng hô bằng tên gọi như trong tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn cũng nên để ý xem anh Leo trấn an cô Mona như thế nào.

Let me assure you, Ms. White.

(Cứ yên tâm đi, cô White.)

I have a tourism qualification…and I’ve been doing this job for seven years

(Tôi có bằng hướng dẫn du lịch…và tôi đã hành nghề 7 năm rồi.)

“Let me assure you” (“ông (bà) cứ yên tâm đi,”) là một câu nói thông dụng khi cần phải trấn an người khác. Lẽ dĩ nhiên, ta không thể nói mỗi câu này thôi. Các bạn còn phải nói thêm thì câu mới đủ nghĩa. Mời các bạn nghe những thí dụ sau đây bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, rồi lập lại phần tiếng Anh.

Anh (chị) cứ yên tâm đi, cá hôm nay tươi mà.

Let me assure you, the fish is fresh today.

Anh (chị) cứ yên tâm đi, có người gọi cảnh sát rồi.

Let me assure you, the police have been called.

Mời các bạn nghe lại câu sau đây:

Now, if you’ll just follow me to the lounge.

(Bây giờ, xin ông và cô đi theo tôi qua phòng khách

“If you’ll just follow me” (“Xin ông (bà, anh, chị) đi theo tôi.”) – trong Bài Học 12, nhân viên bán hàng đã sử dụng câu này khi cô dẫn cô Mona ra quầy tính tiền. Còn trong bài này, anh Leo cũng dùng cách nói vừa kể để dẫn cô Mona và ông Jack qua phòng khách ở khách sạn. Chúng tay hãy thực tập một lần nữa nhé. Mời các bạn nghe và lập lại.

If you’ll just follow me.

If you’ll just follow me to the lounge.

If you’ll just follow me to the cashier.

Tới đây, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại, và lập lại từng câu nói của anh Leo.

Mona: I’m still not sure about this.

Leo: Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification, and I’ve been doing this job for seven years.

Mona: But…

Leo: I know all the best tours in the city!

Jack: I’m sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… Wouldn’t we, Mona?

Mona: I suppose so.

Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber.

Jack: Call me Jack.

Leo: Thank you, Jack. Now, if you’ll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you.

Bây giờ, mời các bạn theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại nói về đề tài Hướng Dẫn Viên Du Lịch từ Bài 13 đến Bài 14.

Leo: Ms White, Mr Webber. How can I help you this afternoon?

Jack: Hi Leo. We’re after a tour guide.

Mona: Yes, Leo. We want to make the most of our last day. Can you recommend a good tour guide?

Leo: I can recommend Five Star Tours. They’re very popular.

Mona: We don’t want a group though, Leo. We want a private tour guide.

Leo: Oh! Well, there is someone I know of. He’s the best in the business. You’ll need him tomorrow?

Mona: Yes.

Leo: I’ll see if he’s available. Excuse me for just a minute. You’re in luck. He is available tomorrow.

Jack: Excellent. When can we speak with him?

Leo: He can meet you today if you like.

Jack: Fine. What time?

Leo: 3 o’clock. He said he can meet you here in the lobby.

Mona: What’s his name, Leo?

Leo: Mr. Le.

Jack: Thanks, Leo.

Leo: My pleasure. Good afternoon.

Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le?

Leo: Let me introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide.

Jack: Leo, you’re a tour guide?

Mona: But you’re the hotel receptionist!

Leo: I also work for Five Star Tours.

Mona: I don’t understand.

Leo: Please let me explain. I’m saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star in my spare time.

Mona: I’m still not sure about this.

Leo: Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification, and I’ve been doing this job for seven years

Mona: But…

Leo: I know all the best tours in the city!

Jack: I’m sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… Wouldn’t we, Mona?

Mona: I suppose so.

Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber.

Jack: Call me Jack.

Leo: Thank you, Jack. Now, if you’ll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you.

Và sau đây là bài vè để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới.

Let me

Let me introduce myself

I’m Leo

I’m Leo your receptionist

Let me

Let me introduce myself

I’m Leo

I’m Leo

our receptionist

Nguồn: Sinhviendulich.net

ve may bay hue ve may bay hue Tour du lịch Huế trong ngày giá chỉ 250,000 VNĐ Tour Hue di Bach Ma

Đại lý Jetstar tại Huế

Trụ sở chính : 22 Nguyễn Huệ (+84 234).6 288 288 - E - Mail: info@hueair.com Hotline dịch vụ : 0935.620.602 (Mr. Lộc)

 Trụ sở chính : 22 Nguyễn Huệ
 (+84 234).6 288 288 -  E - Mail: info@hueair.com
Hotline dịch vụ : 0935.620.602 (Mr. Lộc)

Đại lý vé máy bay Vietnamairlines Huế

Đặt vé máy bay Vietnamairlines giá rẻ

Đặt vé máy bay Vietnamairlines giá rẻ

Đại lý Vietjetair tại Huế

22 Nguyễn Huệ - TP Huế - Hotline : 0914242096 Mr Hòa

22 Nguyễn Huệ - TP Huế - Hotline : 0914242096 Mr Hòa

Văn phòng Du lịch Huế: 22 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế -  (+84 234).6 288 288 - E - Mail: info@dulichhue.com.vn - Liên hệ quảng cáo

 Hotline tư vấn: 091.4242.096 (Mr. Hòa) -  Vé máy bay HueAir.com: 0935.620.602 (Mr. Lộc) -  Hỗ Trợ Online: Skype: