Image default
Gallery

Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế

Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 138

Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế trên địa bàn tỉnh.
Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 140Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 142Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 144Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 146Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 148Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 150Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 152Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 154Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 156Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 158Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 160Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế 162
Xem thêm  Chùa Thiên Mụ ở Cố đô Huế thời thuộc địa có gì đặc biệt?

Related posts

Soi cuộc sống xa hoa của vua Nguyễn qua cổ vật vô giá

Mr Hòa

Ảnh về Huế năm 1966 của Ted Dexter

Mr Hòa

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng

Mr Hòa

Leave a Comment