Huế 24h Tin tức Huế

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN VÀ ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH (DỊCH COVID – 19)

Booking.com
STT Tên Đơn Vị/SĐT Đường Dây nóng Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5
1 TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)
1. Nguyễn Lê Tâm 0913411736
+Cao Thị Thuận 0332105018
+Phan Minh Nhân 0775521338
+ Trần Chí Thanh 0914352605
+Trần Anh Dũng (Lái xe)
2. Trần Bá Thanh 0914.054.768
+ Nguyễn Hữu Trí 0914204050
+ Lê Lợi 0393297848
+ Lê Đình Hữu 0834.249204
+ Nguyễn Văn Hy (LX) 0913327226
3. Lê Văn Hoàn 0914.064404
+ Nguyễn Ngọc Duy 0706.103119
+ Phùng Bảo Nhân 0772.410726
+ Nguyễn Quốc Huy 0983.273900
+ Đỗ Phúc (LX) 0934788051
4. Lê Thanh Hiếu 0935596890
+ Nguyễn Minh Việt 0912915877
+ Đồng Thị Hồ Vy 0393297848
+ Nguyễn Chí Hùng 0979091403
+ Dương Đình Phê (LX) 0388619691
5. Đoàn Chí Hền 0909214325
+ Nguyễn Bảo Trí 0988858567
+ Hoàng Thị Thu Thương 0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước 0972468495
+ Hoàng Thế Chi (LX) 0914194027
2 TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)
1. Hoàng Trọng Quý 0914203909
+
Nguyễn Văn Tuyến 0962613409 +Nguyễn Văn Tam 0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng 0945288038
+ Đỗ Công Tráng 0949092121
+ Bùi Nhơn 0775598522
+ Phan Văn Tuấn 0905427766
2. Nguyễn Minh Hùng 0945913202
+ Lê Hữu Đính 0962384125
+ Đỗ Văn Nhật 0392607408
+ Võ Văn Hiếu 0976422112
+ Trần Minh Sự 0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều 0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm 0948422226
3 TTYT Nam Đông
(GĐ Hồ Thư 0913091401)
1. Hồ Viết Thoại (ĐTr) 0946.886.747
+ Lê Viết Vĩ 0978.007.130
+ Nguyễn Văn Cường 0949.435.221
+ Hồ Thị Thúy Ngân 0905.712.133
+ Mai Thị Phương Loan 0919.646.573
+Nguyễn Duy Hoàng 0935.151.750
2. Phạm Ngọc Mai (ĐTr) 0355.046.243
+ Hoàng Mạnh 0914.361.366
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni 0333.329.436
+ Đinh Thị Thế 0916.519.452
+ Đặng Thị Mỹ Châu 0826.276.769
+ Nguyễn Văn Nghĩa 0375.210.339
4 TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)
1.Hồ Công Khá (ĐTr) 0978.041.663 + Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0984.794.386 + Hoàng Bảo Anh 0901.961.668 + Trần Ngọc Huy 0905.686.771 + Trương Quang Thi 0966.417.971 + Nguyễn Hữu Duân 0987.718.019 + Võ Thị Anh Thư 0912.746.627 + Mai Văn Hồng 0905.110.517 2. Trần Ngọc Thành Nhân (ĐTr) 0905.848.717 + Phan Thị Mơ 0827.482.442 + Trần Thị Sao Ly 0913.915.362 + Lư Bá Lộc 0905.051.786 + Đặng Quang Phương 0359.052.372 + Trần Ngọc Minh Huy 0787.558.811 + Ngô Thị Thanh Hương 0766.732.011 + Nguyễn Văn Hiệp 0914.002.471
5 TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)
1.Dương Thị Thu Hằng(ĐTr) 0976999703
+ Trần Đức Tuấn 0368841506
+ Nguyễn Văn Chính 0358678537
+ Nguyễn Thị Thu Thúy 0344129595
+ Huỳnh Nghĩa 0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp 0914193326
+ Dương Quang Sơn 0983415489
2. Nguyễn Thị Kim Thu 0905665159 + Nguyễn Thị Huyền 0906424029
+ Dương Thị Kiều My 0964753613
+ Nguyễn Đình Minh Nhật 0388710042
+ Nguyễn Thị Biển 0868483525
+ Võ Thị Thu Nhung 0854706356
+ Dương Anh Tuấn 0905732106
6 TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)
1. Dương Minh Trí (ĐTr) 0932.481.211 + Trần Văn Dân 0385.360.373 + Hồ Xuân Đường 0357.863.882 + Hà Văn Sơn 0914.034.726 + Phạm Minh Tú 0358.897.656 + Nguyễn Thị Xuân Tình 0914.480.962 + Lê Hoài Nam 0905.119.444 2. Hồ Bách Thắng (ĐTr) 0914.173.713 +Thân Nguyên Tám 0905.510.559 + Phan Thị Thanh Nhung 0794.509.521 + Nguyễn Thanh Giang 0935.266.846 + Nguyễn Hồng Tum 0364.761.913 + Nguyễn Duy Nhân 0794.541.842 + Hồ Ngọc Sáu 0914.114.391
7 TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595) 1. Đặng Thành Nhân (ĐTr) 0988618007 +Nguyễn Hoàng 0987075504 + Hồ Ngọc Sơn Hà 0983750451 + Hoàng Phương Trang 0782771662 +Hoàng Thị thu Sương 0974608857 + Trương Tất Kính 0387317277 +Phan Mậu Quỳnh 0976225488 2. Trần Văn Minh (ĐTr) 0914425547 +Trương Đình Khoa 0909942319
+ Đoàn Thị Ngọc Mai 0905580922
+ Phan Thị Ty 0365269074
+ Lê Thị Như Ý 0935782234
+ Lê Hùng 0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh 0774475755
8 TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)
1.Cao Thuyết (ĐTr) 0912666421
+ Thái Văn Hoàng 0935111056
+ Phan Thị Phi 0942014491
+ Trần Hữu Hoài 0978901388
+ Nguyễn Dương Vương0842519878
2. Nguyễn Đại Anh (ĐTr)0985857532 + Trần Thị Thu Phi 0905377108 + Nguyễn Thành Nam 0986409052 + Nguyễn Văn Khoa 0905848660 + Nguyễn Quang Minh 0839915098
9 TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Đình Thao
0983507025)
1. Nguyễn Quốc Phòng (ĐTr) 0945028015
+ Trần Thanh Thiên 0905896424
+ Dương Thị Hà 0915420985
+ Đinh Tiên Hoàn 0988854475
+ Nguyễn Quốc Phương 0945974140
+ Hồ Thị Hà 0375678403
+ Trần Hữu Quang 0946883025
+ Thái Thanh Hùng 0968450444
2. Ngô Văn Vinh (ĐTr) 0905789838
+ Hồ Xuân Vĩnh 0945344218
+ Hoàng Thị Ngọc Trâm 0945377973
+ Lê Đình Tuấn 0905678185
+ Trần Lưu Quế 0382750409
+Trần Ngọc Sử 0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt 0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt 0832431914
10 TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Nguyễn Đình Lập 0914.025.259)
1. Lê Quang Đảng (ĐTr) 0988.200.318 + Hồ Trung Dung 0773.420.807 + Hồ Ngọc Huy 0917.442.138 + Nguyễn Thị Tiên 0392.459.147 + Nguyễn Duy Hưng 0997.424.838 + Phan Anh Trung 0947.771.094 2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình (ĐTr) 0906.567.099
+
Phan Văn Minh 0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao 0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0392.827.354
+ Huỳnh Văn Quý 0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân 0914.125.974
11 BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)
Hoàng Văn Thám (ĐTr) 0914173590
+ Lê Chiêu Hùng 0394393516
+Nguyễn Văn Quốc 077666013
+Lê Viết Nam 0392710797
+Lê Hữu Huy 0935424489
+Nguyễn Văn Minh 0935872829
Ngô Văn Dũng (ĐTr) 0985352635
+ Trần Xuân Đức 0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu 0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy 0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn 0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh 0935296554
12 BV Lao & Bệnh Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)
1. Dương Vĩnh Hồng (ĐTr) 0989526444
+ Nguyễn Thanh Khoa 0989295046
+ Lê Tấn Dũng 0905011696
+ Nguyễn Đức Tâm 0935415492
+ Phan Thiện Nhật 0345560949
+ Nguyễn Văn Bi 0379190083
+ Bùi Quang Dũng 0983801564
+ Lê Thị Ly Ly 0368867680
+ Hoàng Thị Kim Yến 0919122083
+ Nguyễn Văn Vương 0905683336
+ Hồ Vĩnh Điền 0358632597
13 BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152) 1. Võ Tường Huy 0977846434
+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Trần Văn Thành
14 BV Phong- Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)
1. Nguyễn Đắc Hanh (ĐTr) 0905.334.373
+
Nguyễn Đình Minh Khánh 0906.577.369
+ Võ Đại Học 0366.835.458
+ Hồ Văn Phước 0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng 0944.206.644
15 BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)
Nguyễn Ngọc Thượt (ĐTr) 0976617976
+
Nguyễn Khoa Thanh Sơn 0384391084
+ Lê Đình Thống 0972170219
+ Lê Đình Hùng 0914488486
+ Nguyễn Thái Phú 0905069299
+ Phạm Vũ 0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ 0355835169
+ Hà Thúc Nhật08397476616
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ 0385104123
+ Lê Thống Nhất 0906434823
16 BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643)
1. Nguyễn Hà Nhật Linh (ĐTr 30 Tô Hiến Thành)0914181939
+ Đặng Đức Cương 0847302193
+ Võ Đại Quỳnh 0379483099
+ Lê Thị Hồng 0942748324
+ Trần Thị Ngọc Trang 0773554177
2. Nguyễn Thái Long (ĐTr 324 Chi Lăng) 0913439299
+ Nguyễn văn Lâm 0944976355
+ Đặng Xuân Tùng 0915044744
+ Lê Thị Hồng Phương 0917127885
+ Dương Thị Hiền 0917131722
17 Bv YHCT
(GĐ 0966.591.212)
1.Lê Chí Thuần (Đtr) 0934.771.550
+ Lê Bá Phước 0979.034.098
+Hoàng Thị Nam 0982.621.076
+ Lê Thị Quỳnh Anh 0772.461.345
+ Đoàn Xuân Thìn 0345.627. 018
2. Lê Minh Chung (ĐTr) 0918.910.852
+Lê Ngọc Hùng 0352.654.744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi 0986.224.388
+ Lê Thị Ánh Tuyết 0905.555.323
+ Phan Thị Ngọc Bích 0327.274.727
18 BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)
1. Văn Viết Vũ (ĐTr) 0977967644
+ Nguyễn Thanh Bình 0336332505
+ Trịnh Đình Dũng 0366212426
+ Nguyễn Thị Lan 0961900041
+ Cao Quý 0962019224
19 BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)
1. Vũ Hùng Dũng (ĐTr) 0973.545.432
+
Hà Văn Hạ 0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung 0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh 0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)
20 TTVCCC 115
(GĐ Nguyễn Hoàng Nhân 0931944780)
1. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐTr)0931944780
+ Nguyễn Hoàng Sa 0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền 0935652669
+ Hoàng Phước Đức 0905511115
2. Nguyễn Văn Vũ (ĐTr) 0939750000
+ Trần Hòa 0905906115
+ Dương Thị Thủy 0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng 0914125415
21 Phòng BVSKCB
(Tr PK Huỳnh Công Minh
0918121381)
Lê Viết Khâm (ĐTr) 0914489696
+ Huỳnh Thị Sáu 0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Di tích đầu tiên của Việt Nam được Google số hóa 3D

Mr Hòa

Bệnh Whitmore bùng phát tại miền Trung sau bão lũ

Mr Hòa

Đô thị Huế sẽ mở rộng gấp 5 lần, 13 xã được nhập vào thành phố

Mr Hòa

Leave a Comment