Huế 24h Tin tức Huế

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN VÀ ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH (DỊCH COVID – 19)

Booking.com
STT Tên Đơn Vị/SĐT Đường Dây nóng Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 Đội 5
1 TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)
1. Nguyễn Lê Tâm 0913411736
+Cao Thị Thuận 0332105018
+Phan Minh Nhân 0775521338
+ Trần Chí Thanh 0914352605
+Trần Anh Dũng (Lái xe)
2. Trần Bá Thanh 0914.054.768
+ Nguyễn Hữu Trí 0914204050
+ Lê Lợi 0393297848
+ Lê Đình Hữu 0834.249204
+ Nguyễn Văn Hy (LX) 0913327226
3. Lê Văn Hoàn 0914.064404
+ Nguyễn Ngọc Duy 0706.103119
+ Phùng Bảo Nhân 0772.410726
+ Nguyễn Quốc Huy 0983.273900
+ Đỗ Phúc (LX) 0934788051
4. Lê Thanh Hiếu 0935596890
+ Nguyễn Minh Việt 0912915877
+ Đồng Thị Hồ Vy 0393297848
+ Nguyễn Chí Hùng 0979091403
+ Dương Đình Phê (LX) 0388619691
5. Đoàn Chí Hền 0909214325
+ Nguyễn Bảo Trí 0988858567
+ Hoàng Thị Thu Thương 0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước 0972468495
+ Hoàng Thế Chi (LX) 0914194027
2 TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)
1. Hoàng Trọng Quý 0914203909
+
Nguyễn Văn Tuyến 0962613409 +Nguyễn Văn Tam 0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng 0945288038
+ Đỗ Công Tráng 0949092121
+ Bùi Nhơn 0775598522
+ Phan Văn Tuấn 0905427766
2. Nguyễn Minh Hùng 0945913202
+ Lê Hữu Đính 0962384125
+ Đỗ Văn Nhật 0392607408
+ Võ Văn Hiếu 0976422112
+ Trần Minh Sự 0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều 0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm 0948422226
3 TTYT Nam Đông
(GĐ Hồ Thư 0913091401)
1. Hồ Viết Thoại (ĐTr) 0946.886.747
+ Lê Viết Vĩ 0978.007.130
+ Nguyễn Văn Cường 0949.435.221
+ Hồ Thị Thúy Ngân 0905.712.133
+ Mai Thị Phương Loan 0919.646.573
+Nguyễn Duy Hoàng 0935.151.750
2. Phạm Ngọc Mai (ĐTr) 0355.046.243
+ Hoàng Mạnh 0914.361.366
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni 0333.329.436
+ Đinh Thị Thế 0916.519.452
+ Đặng Thị Mỹ Châu 0826.276.769
+ Nguyễn Văn Nghĩa 0375.210.339
4 TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)
1.Hồ Công Khá (ĐTr) 0978.041.663 + Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0984.794.386 + Hoàng Bảo Anh 0901.961.668 + Trần Ngọc Huy 0905.686.771 + Trương Quang Thi 0966.417.971 + Nguyễn Hữu Duân 0987.718.019 + Võ Thị Anh Thư 0912.746.627 + Mai Văn Hồng 0905.110.517 2. Trần Ngọc Thành Nhân (ĐTr) 0905.848.717 + Phan Thị Mơ 0827.482.442 + Trần Thị Sao Ly 0913.915.362 + Lư Bá Lộc 0905.051.786 + Đặng Quang Phương 0359.052.372 + Trần Ngọc Minh Huy 0787.558.811 + Ngô Thị Thanh Hương 0766.732.011 + Nguyễn Văn Hiệp 0914.002.471
5 TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)
1.Dương Thị Thu Hằng(ĐTr) 0976999703
+ Trần Đức Tuấn 0368841506
+ Nguyễn Văn Chính 0358678537
+ Nguyễn Thị Thu Thúy 0344129595
+ Huỳnh Nghĩa 0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp 0914193326
+ Dương Quang Sơn 0983415489
2. Nguyễn Thị Kim Thu 0905665159 + Nguyễn Thị Huyền 0906424029
+ Dương Thị Kiều My 0964753613
+ Nguyễn Đình Minh Nhật 0388710042
+ Nguyễn Thị Biển 0868483525
+ Võ Thị Thu Nhung 0854706356
+ Dương Anh Tuấn 0905732106
6 TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)
1. Dương Minh Trí (ĐTr) 0932.481.211 + Trần Văn Dân 0385.360.373 + Hồ Xuân Đường 0357.863.882 + Hà Văn Sơn 0914.034.726 + Phạm Minh Tú 0358.897.656 + Nguyễn Thị Xuân Tình 0914.480.962 + Lê Hoài Nam 0905.119.444 2. Hồ Bách Thắng (ĐTr) 0914.173.713 +Thân Nguyên Tám 0905.510.559 + Phan Thị Thanh Nhung 0794.509.521 + Nguyễn Thanh Giang 0935.266.846 + Nguyễn Hồng Tum 0364.761.913 + Nguyễn Duy Nhân 0794.541.842 + Hồ Ngọc Sáu 0914.114.391
7 TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595) 1. Đặng Thành Nhân (ĐTr) 0988618007 +Nguyễn Hoàng 0987075504 + Hồ Ngọc Sơn Hà 0983750451 + Hoàng Phương Trang 0782771662 +Hoàng Thị thu Sương 0974608857 + Trương Tất Kính 0387317277 +Phan Mậu Quỳnh 0976225488 2. Trần Văn Minh (ĐTr) 0914425547 +Trương Đình Khoa 0909942319
+ Đoàn Thị Ngọc Mai 0905580922
+ Phan Thị Ty 0365269074
+ Lê Thị Như Ý 0935782234
+ Lê Hùng 0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh 0774475755
8 TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)
1.Cao Thuyết (ĐTr) 0912666421
+ Thái Văn Hoàng 0935111056
+ Phan Thị Phi 0942014491
+ Trần Hữu Hoài 0978901388
+ Nguyễn Dương Vương0842519878
2. Nguyễn Đại Anh (ĐTr)0985857532 + Trần Thị Thu Phi 0905377108 + Nguyễn Thành Nam 0986409052 + Nguyễn Văn Khoa 0905848660 + Nguyễn Quang Minh 0839915098
9 TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Đình Thao
0983507025)
1. Nguyễn Quốc Phòng (ĐTr) 0945028015
+ Trần Thanh Thiên 0905896424
+ Dương Thị Hà 0915420985
+ Đinh Tiên Hoàn 0988854475
+ Nguyễn Quốc Phương 0945974140
+ Hồ Thị Hà 0375678403
+ Trần Hữu Quang 0946883025
+ Thái Thanh Hùng 0968450444
2. Ngô Văn Vinh (ĐTr) 0905789838
+ Hồ Xuân Vĩnh 0945344218
+ Hoàng Thị Ngọc Trâm 0945377973
+ Lê Đình Tuấn 0905678185
+ Trần Lưu Quế 0382750409
+Trần Ngọc Sử 0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt 0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt 0832431914
10 TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Nguyễn Đình Lập 0914.025.259)
1. Lê Quang Đảng (ĐTr) 0988.200.318 + Hồ Trung Dung 0773.420.807 + Hồ Ngọc Huy 0917.442.138 + Nguyễn Thị Tiên 0392.459.147 + Nguyễn Duy Hưng 0997.424.838 + Phan Anh Trung 0947.771.094 2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình (ĐTr) 0906.567.099
+
Phan Văn Minh 0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao 0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0392.827.354
+ Huỳnh Văn Quý 0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân 0914.125.974
11 BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)
Hoàng Văn Thám (ĐTr) 0914173590
+ Lê Chiêu Hùng 0394393516
+Nguyễn Văn Quốc 077666013
+Lê Viết Nam 0392710797
+Lê Hữu Huy 0935424489
+Nguyễn Văn Minh 0935872829
Ngô Văn Dũng (ĐTr) 0985352635
+ Trần Xuân Đức 0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu 0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy 0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn 0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh 0935296554
12 BV Lao & Bệnh Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)
1. Dương Vĩnh Hồng (ĐTr) 0989526444
+ Nguyễn Thanh Khoa 0989295046
+ Lê Tấn Dũng 0905011696
+ Nguyễn Đức Tâm 0935415492
+ Phan Thiện Nhật 0345560949
+ Nguyễn Văn Bi 0379190083
+ Bùi Quang Dũng 0983801564
+ Lê Thị Ly Ly 0368867680
+ Hoàng Thị Kim Yến 0919122083
+ Nguyễn Văn Vương 0905683336
+ Hồ Vĩnh Điền 0358632597
13 BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152) 1. Võ Tường Huy 0977846434
+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Trần Văn Thành
14 BV Phong- Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)
1. Nguyễn Đắc Hanh (ĐTr) 0905.334.373
+
Nguyễn Đình Minh Khánh 0906.577.369
+ Võ Đại Học 0366.835.458
+ Hồ Văn Phước 0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng 0944.206.644
15 BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)
Nguyễn Ngọc Thượt (ĐTr) 0976617976
+
Nguyễn Khoa Thanh Sơn 0384391084
+ Lê Đình Thống 0972170219
+ Lê Đình Hùng 0914488486
+ Nguyễn Thái Phú 0905069299
+ Phạm Vũ 0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ 0355835169
+ Hà Thúc Nhật08397476616
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ 0385104123
+ Lê Thống Nhất 0906434823
16 BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643)
1. Nguyễn Hà Nhật Linh (ĐTr 30 Tô Hiến Thành)0914181939
+ Đặng Đức Cương 0847302193
+ Võ Đại Quỳnh 0379483099
+ Lê Thị Hồng 0942748324
+ Trần Thị Ngọc Trang 0773554177
2. Nguyễn Thái Long (ĐTr 324 Chi Lăng) 0913439299
+ Nguyễn văn Lâm 0944976355
+ Đặng Xuân Tùng 0915044744
+ Lê Thị Hồng Phương 0917127885
+ Dương Thị Hiền 0917131722
17 Bv YHCT
(GĐ 0966.591.212)
1.Lê Chí Thuần (Đtr) 0934.771.550
+ Lê Bá Phước 0979.034.098
+Hoàng Thị Nam 0982.621.076
+ Lê Thị Quỳnh Anh 0772.461.345
+ Đoàn Xuân Thìn 0345.627. 018
2. Lê Minh Chung (ĐTr) 0918.910.852
+Lê Ngọc Hùng 0352.654.744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi 0986.224.388
+ Lê Thị Ánh Tuyết 0905.555.323
+ Phan Thị Ngọc Bích 0327.274.727
18 BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)
1. Văn Viết Vũ (ĐTr) 0977967644
+ Nguyễn Thanh Bình 0336332505
+ Trịnh Đình Dũng 0366212426
+ Nguyễn Thị Lan 0961900041
+ Cao Quý 0962019224
19 BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)
1. Vũ Hùng Dũng (ĐTr) 0973.545.432
+
Hà Văn Hạ 0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung 0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh 0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)
20 TTVCCC 115
(GĐ Nguyễn Hoàng Nhân 0931944780)
1. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐTr)0931944780
+ Nguyễn Hoàng Sa 0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền 0935652669
+ Hoàng Phước Đức 0905511115
2. Nguyễn Văn Vũ (ĐTr) 0939750000
+ Trần Hòa 0905906115
+ Dương Thị Thủy 0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng 0914125415
21 Phòng BVSKCB
(Tr PK Huỳnh Công Minh
0918121381)
Lê Viết Khâm (ĐTr) 0914489696
+ Huỳnh Thị Sáu 0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển du lịch sông nước

Mr Hòa

Xả rác và câu chuyện của ý thức

Mr Hòa

Thừa Thiên Huế: Bố làm đơn trình báo mất trộm, con trai bị bắt giữ

Mr Hòa

Leave a Comment