Image default
Huế 24h Tin tức Huế

Huế tạm cấp 173 tỷ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Huế tạm cấp 173 tỷ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 142

Ngày 21/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND về tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo đó, tạm cấp (đợt 1) cho các huyện: Phong Điền 36,8 tỷ đồng, Quảng Điền 25,4 tỷ đồng, Phú Vang 35,5 tỷ đồng, Phú Lộc 15,4 tỷ đồng, Nam Đông 7 tỷ đồng, A Lưới 9,9 tỷ đồng; thị xã Hương Trà 26,4 tỷ đồng và Hương Thủy 6,6 tỷ đồng; thành phố Huế 10 tỷ đồng.

Huế tạm cấp 173 tỷ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Người dân nhận gạo hỗ trợ từ các “ATM gạo” tại TP Huế.

Quyết định nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế sử dụng nguồn ngân sách của địa phương theo quy định tại điểm b Mục I.4 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách huyện) và nguồn kinh phí Tỉnh tạm cấp đợt 1 để chi trả ngay cho các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 (kể cả các đối tượng thuộc chính sách đặc thù do UBND tỉnh quy định).

Đồng thời, chủ động sử dụng ngân sách huyện để chi trả kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách. Trường hợp ngân sách địa phương không đảm bảo cân đối ngân sách (sau khi đã sử dụng hết các nguồn kinh phí nêu trên nhưng vẫn còn thiếu nguồn kinh phí) thì có văn bản báo cáo gửi Sở Tài chính để cân đối, tham mưu UBND tỉnh bổ sung.

Nguồn: Lê Chung/toquoc.vn

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Dịch COVID-19: Huế sẽ thắt chặt vòng ngoài để nới vòng trong

Mr Hòa

Người phụ nữ mang tiền án đi “xế hộp” vận chuyển 74kg chất nghi thuốc nổ

Mr Hòa

Thừa Thiên Huế được chọn thí điểm dự án “Sáng tạo vì một thế giới không rác thải”

Mr Hòa

Leave a Comment