Image default
Huế 24h Tin tức Huế

Năm 2025: Thừa Thiên Huế sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương

Booking.com

Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Ngày 14/12, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết này nêu rõ sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đã có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên việc triển khai kết luận còn nhiều hạn chế, yếu kém như phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chưa trở thành một trung tâm lớn về khoa học – công nghệ, giáo dục…

hue truc thuoc trung uong
Một góc đô thị thành phố Huế (Ảnh: Hạnh An)

Do vậy, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Vào năm 2030, đây sẽ là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho Huế, quan trọng là đẩy mạnh quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hoà giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế.

Bên cạnh việc quy hoạch bố trí lại dân cư, sắp xếp hình thành các cụm ngành sản xuất, tỉnh phải tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau: giai đoạn 2021 – 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trọng tâm là các tiêu chí về văn hoá đặc sắc và đô thị di sản. Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn thành việc mở rộng theo quy hoạch trước năm 2022.

GRDP/người đạt 3.500 – 4.000 USD (theo cách tính hiện hành) vào năm 2025. Dịch vụ chiếm 53 – 54% GRDP; công nghiệp và xây dựng 31 – 32%; nông nghiệp 7 – 9%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 62 – 65%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 – 57%, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 100%, và tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 65 – 70%.

Giai đoạn 2026 – 2030, tăng trưởng GRDP 7 – 8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm. Thu ngân sách tăng 13-15%/năm.

Đến năm 2030, GRDP/người đạt 5.500 – 6.000 USD (theo cách tính hiện hành). Dịch vụ chiếm 54 – 56% GRDP; công nghiệp và xây dựng 33 – 34%; nông nghiệp 5 – 7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm dưới 5 – 6%. 100% các khu đô thị, 85% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định…

Đông thời, sẽ xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, cùng với đó, nghiên cứu ban hành các tiêu chí đặc thù phân loại đô thị, đơn vị hành chính, mô hình đô thị phù hợp./.

Nguồn: Anh Tuấn/Dangcongsan.vn
tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Huế kêu gọi đầu tư Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô

Mr Hòa

Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Mr Hòa

Tu sửa trụ biểu ở lăng Khải Định

Mr Hòa

Leave a Comment