Image default
Di tích Huế Địa điểm Huế

Tả Vu – Hữu Vu

Booking.com Tả Vu - Hữu Vu 151

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Tả Vu - Hữu Vu 153

Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. Hữu Vu được trùng tu vào năm 1977, và Tả Vu vào các năm 1986, 1987-1988.

Tả Vu - Hữu Vu 155

Hữu vu trong điện Cần Chánh ngày xưa

Nguồn: Sưu tầm

Tả Vu - Hữu Vu 157

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Tháp Bồ Đề – một công trình văn hóa tâm linh chưa nhiều người biết

Mr Hòa

Kinh thành Huế có bao nhiêu cửa ?

Mr Hòa

Vườn ngự uyển bên Đại Nội Huế hút khách sau khi được chỉnh trang

Mr Hòa

Leave a Comment