Image default
Di tích Huế Địa điểm Huế

Tả Vu – Hữu Vu

Tả Vu - Hữu Vu 142

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Tả Vu - Hữu Vu 144

Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. Hữu Vu được trùng tu vào năm 1977, và Tả Vu vào các năm 1986, 1987-1988.

Tả Vu - Hữu Vu 146

Hữu vu trong điện Cần Chánh ngày xưa

Nguồn: Sưu tầm

Xem thêm  Bãi biển Lăng Cô

Related posts

Qua đèo Phước Tượng, ngát hương dầu tràm

Mr Hòa

Bãi biển Lăng Cô

Mr Hòa

Kỳ Đài Huế

Mr Hòa

Leave a Comment