Image default
Di tích Huế Địa điểm Huế

Tả Vu – Hữu Vu

Tả Vu - Hữu Vu 145

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Tả Vu - Hữu Vu 147

Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. Hữu Vu được trùng tu vào năm 1977, và Tả Vu vào các năm 1986, 1987-1988.

Tả Vu - Hữu Vu 149

Hữu vu trong điện Cần Chánh ngày xưa

Nguồn: Sưu tầm

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay
Xem thêm  Làng nghề làm "ông táo" ở Huế

Related posts

Cung An Định

Mr Hòa

Ngày Hè Về A Lưới Tắm Suối Pâr Le

Mr Hòa

Làng nghề làm “ông táo” ở Huế

Mr Hòa

Leave a Comment