Image default
Di tích Huế Địa điểm Huế

Tả Vu – Hữu Vu

Tả Vu - Hữu Vu 136

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Tả Vu - Hữu Vu 138

Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. Hữu Vu được trùng tu vào năm 1977, và Tả Vu vào các năm 1986, 1987-1988.

Tả Vu - Hữu Vu 140

Hữu vu trong điện Cần Chánh ngày xưa

Nguồn: Sưu tầm

Xem thêm  Lên đỉnh Bạch Mã

Related posts

Lăng Gia Long

Mr Hòa

Biển Cảnh Dương

Mr Hòa

Độc đáo thác cầu vồng

Mr Hòa

Leave a Comment