Image default
Di tích Huế Địa điểm Huế

Tả Vu – Hữu Vu

Booking.com

Tả Vu và Hữu Vu là hai công trình phối thuộc của Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành của Kinh thành Huế.

Tả Vu - Hữu Vu 155

Tả Vu là toà nhà dành cho các quan văn, còn Hữu Vu là toà nhà dành cho các quan võ; đây là nơi các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, và cải tạo vào năm 1899. Hữu Vu được trùng tu vào năm 1977, và Tả Vu vào các năm 1986, 1987-1988.

Tả Vu - Hữu Vu 157

Hữu vu trong điện Cần Chánh ngày xưa

Nguồn: Sưu tầm

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Hồ Tịnh Tâm

Mr Hòa

Nghề nặn tượng ông Táo

Mr Hòa

Cung An Định: Di sản kiến trúc cố đô Huế

Mr Hòa

Leave a Comment