Image default
Huế 24h Tin tức Huế

Thừa Thiên – Huế: Dự kiến nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2030?

Booking.com

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dự kiến đến năm 2030, nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 4.756,74 ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 64,7 nghìn tỉ đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030.

Cụ thể, chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,5 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 24 m2 sàn/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Thừa Thiên - Huế: Dự kiến nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2030?
Dự kiến nhu cầu đất ở tăng cao tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo đó, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.562.130 m2 sàn. Nhà ở kiên cố trên toàn tỉnh đạt khoảng 98,5%, trong đó nhà ở đô thị đạt 99,4% và nhà ở tại nông thôn 97,9%.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 được xây dựng dựa trên thực trạng tốc độ phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và dự báo dân số toàn tỉnh đến năm 2025-2030.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, với diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 31 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 29 m2 sàn/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 8.539.568 m2 sàn. Nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99%, trong đó nhà ở đô thị đạt 99,7% và nhà ở tại nông thôn 98%.

Theo nhu cầu phát triển về nhà ở đến năm 2025, phát triển thêm khoảng 659.527 m2 sàn nhà ở xã hội; Nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 2.925 m2 sàn; Nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 120.540 m2 sàn; Nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 3.269.034 m2 sàn; Còn lại khoảng 4.510.10 m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Dự báo đến năm 2030, nhà ở xã hội phát triển thêm khoảng 651.062 m2 sàn; Nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 1.015 m2 sàn; Nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 130.104 m2 sàn; Nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 4.838.164 m2 sàn; Còn lại khoảng 2.919.223 m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Về nhu cầu về quỹ đất của tỉnh, Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế dự báo đến năm 2025, nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 4.756,74 ha. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 366,4 ha; Quỹ đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 1,63 ha; Quỹ đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 66,97 ha; Quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 1.816,13ha; Còn lại khoảng 2.505,6 ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Dự báo đến năm 2030, nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 4.744,20 ha. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 361,7 ha; Quỹ đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 0,56 ha; Quỹ đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 72,28 ha; quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 2.687,87 ha; Còn lại khoảng 1.621,79 ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Thừa Thiên - Huế: Dự kiến nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2030?
Chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, với diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2 sàn/người.

UBND tỉnh cho biết, nhu cầu về tổng vốn đầu tư toàn tỉnh đến đến năm 2025, khoảng 63,1 nghìn tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.670 tỉ đồng; Nhà ở công vụ khoảng 19,5 tỉ đồng; Nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 883,5 tỉ đồng; Nhà ở thương mại khoảng 26,5 nghìn tỉ đồng; Khoảng 33 nghìn tỉ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đến năm 2030 được dự báo, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 64.8 nghìn tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 3.243 tỉ đồng; Nhà ở công vụ khoảng 6,79 tỉ đồng; Nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 870 tỉ đồng; Nhà ở thương mại khoảng 39,2 nghìn tỉ đồng; Khoảng 21.3 nghìn tỉ đồng phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Nguồn: Bùi Hằng/kinhtemoitruong.vn

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Kỳ bí quanh bức tượng ‘thần cẩu’ ở Huế

Mr Hòa

Thừa Thiên-Huế tập trung khai thác thế mạnh phát triển du lịch biển

Mr Hòa

Thừa Thiên Huế khuyến khích xã hội hóa hàng loạt dự án lớn trong năm 2020

Mr Hòa

Leave a Comment