Image default
Gallery

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng

Một số hình ảnh cũ của Hội đô thành hiếu cổ (hoạt động từ 1914 – 1945 tại Huế) mô tả những nghi lễ, lễ hội ở phố phường, hoàng cung tại cố đô Huế gợi nhớ một thời kỳ đã qua gắn liền với sinh hoạt kinh đô nhà Nguyễn trước đây.

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 139

Quan và lính hầu vua Bảo Đại trong ngày vua đăng quang

Một điều đáng quý là tác giả các bức ảnh đa số là người Việt Nam như ông Tang Vinh, Đang Châu vốn làm việc cho khách sạn Morin cũ tại Huế hay tại các cơ quan phụ trách nhiếp ảnh.

Loạt ảnh dưới đây được chọn lọc từ kho lưu trữ nhiếp ảnh của Hội đô thành hiếu cổ chưa từng được công bố với khoảng 9.000 ảnh chụp tại Đông Dương giai đoạn 1885 – 1954.

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 141

Lễ hội trên đoạn sông Phủ Cam

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 143

Lễ mừng thọ “tứ thập niên” vua Khải Định: Kỳ đài treo cờ hoàng gia ở cột cờ chính và rất nhiều cờ, phướn xung quanh

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 145

Trang phục thái tử Khải Định trong ngày lễ

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 147

Đội voi ngự của Tử Cấm Thành triều Nguyễn ngày Quốc khánh

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 149

Các quan quỳ trước sân chầu trong lễ mừng thọ vua Khải Định

Trang phục quan văn trong lễ tế Nam Giao

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 151

Vũ công hoàng gia mang khiên đang hát dưới sự điều khiến của  1 quan “nhạc công”

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 153

Lính của vua mang cờ

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 155

Võ quan mang kiếm, giáo đứng cạnh trống lễ hội

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 157

Vật tế trời trong lễ tế Nam Giao

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 159

Bộ phận bếp của vua đang làm thịt và nấu các món từ dê, lợn, bò sau lễ

Xem lễ hội cung đình Huế xưa qua bộ ảnh quý đen trắng 161

Kiệu của vua Nguyễn đang đi giữa đường phố Huế dưới sự bảo vệ cẩn mật của hàng quan, lính trong một ngày lễ cung đình

Theo Đại Dương – dantri.com.vn

Related posts

Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch Huế

Mr Hòa

6 món ngon cung đình xưa

Mr Hòa

Ảnh về Huế năm 1966 của Ted Dexter

Mr Hòa

Leave a Comment