Từ ghi nhận phản ánh của báo chí và qua trực tiếp kiểm tra thực tế cầu Lợi Nông, ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, để tiến độ công trình bị chậm trễ như hiện nay, ngoài các lý do khách quan, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị TT-Huế.

Do đó, trong thời gian tới, đơn vị phải phối hợp với các ban, ngành liên quan, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông các tuyến đường dẫn lên cầu phù hợp với việc điều chỉnh quy hoạch và tình hình giải phóng mặt bằng thực tế hiện nay.