Sáng 2/2, tại điện Thái Hòa – Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức tái hiện sân khấu hóa lễ Nguyên đán trong Hoàng cung triều Nguyễn xưa.

Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 177
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 179 Theo Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Nguyên đán là một nghi lễ triều hội của triều Nguyễn được tổ chức vào ngày mồng Một Tết Nguyên đán, với nghi thức thiết Đại triều ở điện Thái Hòa và thiết Thường triều ở điện Cần Chánh.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 181 Tại buổi lễ, nhà vua xa giá từ điện Cần Chánh, ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 183 Tại đây, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua. Các quan truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên đán với các nghi thức trang nghiêm.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 185 Nghi lễ gắn với các tiết mục đại nhạc, tiểu nhạc.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 187 Sau đó, vua rời khỏi điện Thái Hòa về lại điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán. 
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 189 Tại đây, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi, các thân công, hoàng tử sẽ lạy mừng vua.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 191 Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân của nhà vua. Cuối cùng là các cuộc yến tiệc do vua ban sẽ diễn ra ở điện Cần Chánh và Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đãi Lậu Viện, Hữu Đãi Lậu Viện.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 193 Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung – Phó Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Trung tâm đã nghiên cứu và tái hiện lễ Nguyên đán dựa trên những tư liệu trong Đại Nam Thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ…
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 195 Để tiện phục vụ du khách thưởng lãm, Trung tâm gộp cả hai phần lễ tại điện Thái Hòa và điện Cần Chánh lại thành một và chỉ diễn tại điện Thái Hòa.
Tái hiện nghi lễ Cung đình đặc biệt dịp Tết xưa trong Đại nội Huế 197 Cũng theo ông Trung, việc tái hiện lễ Nguyên đán thời Nguyễn nhằm phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể, đồng thời giới thiệu về những nét đẹp truyền thống gắn với Tết Cung đình thuở xưa.