Image default
Huế 24h Tin tức Huế

Vì sao Thừa Thiên – Huế chưa là TP trực thuộc Trung ương?

Booking.com

Theo đánh giá, Thừa Thiên – Huế chưa quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu đưa địa phương lên thành phố trực thuộc trung ương.

hue phat trien len truc thuoc trung uong
Huế sẽ lên Thành phố trực thuộc trung ương?

Ngày 6-5 Ban Chỉ đạo 182 Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020”.

10 năm thực hiện Kết luận 48

 Năm 2009, Bộ Chính trị có Kết luận 48 về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế và đô thị Huế đến năm 2020, với phương hướng xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều có nỗ lực lớn trong thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, ban hành các chương trình, đề án để xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Huế đẩy mạnh quy hoạch, định hướng phát triển đô thị tỉnh này theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” như phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế.  Hiện nay, tỉ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị toàn tỉnh đạt 100%.

hoi nghi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2009-2018 là 7,16%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng từ 17.500 tỉ đồng lên 32.749 tỉ đồng, tăng 1,86 lần (theo giá so sánh 2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 1.794 USD tăng 2,24 lần so với năm 2009, dự kiến năm 2020 là 2000 USD/người.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ tăng lên, lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp giảm. Chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, tỉ lệ lao động qua đào tạo điều ngày một nâng cao; Khoa học – công nghệ phát triển theo hướng khai thác các thế mạnh về khoa học xã hội và nhân văn, y dược, nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…

Thừa Thiên Huế từng bước khẳng định là trung tâm văn hoá, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được đẩy mạnh. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng, Quần thể di tích Cố đô Huế và các danh lam thắng cảnh… được giữ gìn, tôn tạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì mục tiêu cơ bản đưa Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện được. Thu ngân sách nhà nước còn thấp, xếp thứ 30 của cả nước, đặc biệt trong đó ngành du lịch – dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đề án phát triển kinh tế xã hội Vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, đề án xây dựng thành phố Festival, xây dựng cơ chế thành phố di sản.

Việc thu hút vốn đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sự hợp tác liên kết với các địa phương trong vùng chưa hiệu quả. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chưa chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền có mặt còn hạn chế…

Cần thêm thời gian và những đánh giá sát thực hơn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực thực hiện để đạt được những kết quả quan trọng của tỉnh Thừa Thiên – Huế trong 10 năm qua, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tổ chức cho công tác tổng kết Kết luận 48, đồng thời nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị này.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng Đề án tổng kết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cần bám sát các mục tiêu và giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết 48 năm 2009 và Thông báo kết luận của Bộ Chính trị năm 2014 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 48 để đánh giá và tổng kết.

ong nguyen van binh
Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị việc đánh giá và tổng kết cần được đặt trong một tổng thể thống nhất với Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về “Phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội Đảng XII; các Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Việc tổng kết và đánh giá cần mang tính khoa học, khách quan, bám sát vào thực tế và trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn để có thể xác định được một cách thực chất các kết quả đạt được, chỉ ra được những hạn chế tồn tại và nguyên nhân (trong đó tập trung làm rõ về nguyên nhân: chưa có sự bứt phá về tư duy trong phát triển kinh tế đã chỉ ra trong Kết luận 175 của Bộ Chính trị). Đặc biệt, cần rút ra những bài học kinh nghiệm, nhất là những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ông đề cập tới sự cần thiết của một Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Đề nghị phân tích những luận điểm về mặt khoa học và thực tiễn để Nghị quyết mới sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế xác định lại được một cách rõ ràng hơn, sát thực hơn những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tỉnh trong bối cảnh mới có rất nhiều thay đổi ở cả trong và ngoài nước.

Đồng thời, mở đường cho việc đưa ra tầm nhìn, mục tiêu và những giải pháp mang tính khát vọng hơn, đột phá hơn; qua đó giúp thu hút được nhiều nguồn lực hơn để tỉnh có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bao trùm hơn trong thời gian tới.

Nguồn : Nguyễn Do/ PLO

tiếc gì 1 click để cho sao nếu thấy hay

Related posts

Ngành GD&ĐT Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị sẽ không nhận hoa, quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Mr Hòa

Dàn sao “Gái già lắm chiêu” Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x hội ngộ tại Huế

Mr Hòa

Ai cầm đầu đường dây vượt biên 36.000 USD, hứa đến Mỹ chỉ sau 1 tuần?

Mr Hòa

Leave a Comment